Podmínky účasti koní na kurzech

 

 • Kůň musí být klinicky zdravý
  - bez zjevných příznaků onemocnění
  - musí pocházet z území, na které se nevztahuje zákaz přesunů zvířat
   
 • Kůň musí být vakcinován
  - proti chřipce koní dle vakcinačního schématu.
  - doporučená vakcinace proti koňskému herpesviru
 • Majitel předloží průkaz koně
  - se záznamem o laboratorním vyšetření krve na infekční anemii koní.
  - Vyšetření nesmí být starší než 12 měsíců.
   

Zásady pobytu na Srbickém dvoře

 

 • Zákaz vstupu psů do celého areálu
   
 • Zákaz kouření
    - Platí pro všechny prostory areálu
   
 • Ustájení koní
    - Každý majitel si krmí a ošetřuje koně samostatně.
    - K dispozici je seno a sláma.
    - Po ukončení akce prosíme o předání čistého boxu.
   
 • Parkování
    - Osobní automobily je možné parkovat v areálu.
    - Přepravníky budou zaparkovány podle instrukcí na místě.