Obchodní podmínky

Řeč

Honza učí v češtině, nebo v angličtině. Zkontrolujte si, v jakém jazyce je akce, na kterou se přihlašujete. Tak i tak se můžete s někým domluvit, aby Vám s překladem pomohl. Překladatelé, pomocníci a stájníci nejsou vyloučeni z placení vstupného.

Zrušení účasti na akci

Vaši účast na akci můžete samozřejmě zrušit. Vaši neúčast je třeba oznámit písemnou formou, e-mailem, nebo poštou. Pro storno poplatky je rozhodující datum odeslání Vaší žádosti.

Pokud žádost odešlete:

-          180 – 91 dní před začátkem akce je storno poplatek 50 % z ceny akce

-          90 – 0 dní před začátkem akce je storno poplatek 100 % z ceny akce

Bezpečnost

Doporučujeme vám používat bezpečnostní vestu a nosit helmu. Vezměte prosím na vědomí, že jízda bez otěží a práce ze země, a to zejména bez vodítka, je vždy riziková. Prosím, buďte opatrní a respektujte ostatní koně a lidi kolem sebe. Jste zodpovědní za sebe a své koně. Pokud máte pocit, nebo si myslíte, že něco není bezpečné pro vás nebo pro ostatní, neměli byste to dělat, ale požádat o pomoc. Kvůli pomoci jste přece na akci.

Váš pes na akci je vždy riziko, proto Vás prosíme, abyste nechali svého psa doma. Na některých místech je dokonce psům vstup zakázán. Zkontrolovat můžete v popise akce. Pokud se přesto rozhodnete vzít psa s sebou, jste za něj plně zodpovědní (štěká, útočí). Psi musí být vždy na vodítku.

Běžně nejsou hřebci a děti s koňmi na akcích povoleni. Proberte možná řešení s organizátorem akce.

Doprava a ubytování

Honza není odpovědný za přepravu vás a vašeho koně na akci, nebo z akce. Také ustájení a ubytování je mezi vámi a majitelem daného areálu.