Obec Srbice


Obec Srbice leží poblíž Mochtína, jihovýchodně od Klatov. Budova, jež v sobě obsahuje zbytky renesanční tvrze z první poloviny 16.stol., je první, kterou uvidíte, hned za rybníkem při vjezdu do obce. Tvrz stojí na břehu rybníka napájeného vodou ze Srbického potoka.


První zmínka o Srbicích je ze druhé poloviny 14. stol, kdy ves patřila zemanům Zbyslavovi a Sezimovi. Předpokládá se, že panské sídlo stávalo v Srbicích koncem 14. stol., o jeho vzhledu se však nic neví.  Historie  tohoto sídla je poněkud útržkovitá. Snad již v 15. stol. patřil statek rodu Srbických ze Zálezžel, který je  naposledy připomínán roku 1529, a po nich byl držitelem statku Jan Kanický z Čachrova, který jej před rokem  1544 prodal Janu Dlouhoveskému z Dlouhé Vsi. Do dnešních dnů dochované zbytky panského sídla ve hmotě  obytné budovy pocházejí z mladšího sídla, které je poprvé připomínáno roku 1544, ale jeho stavebník není přesně znám. Již v roce 1545 koupil statek od Jana Dlouhoveského Sebastián Reichenbach z Reichenbachu. Majitelé se později střídali a v roce 1654 koupil zadlužený statek Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat a připojil jej k týneckému panství, ke kterému patřilo až do 20. stol. (dle Úlovec J., Hrady zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004)

 

Z původní srbické tvrze s poplužním dvorem z první poloviny 16. stol. se dodnes dochovala jen východní Stáječást severního křídla. Dodnes obsahuje několik valeně klenutých prostor s pětibokými výsečemi, jako pozůstatek sídla původních majitelů, které bylo po připojení k Týnci, v polovině 17. stol., zcela přestavěno na obytnou budovu dvora. Dnes je tato patrová budova obdélníkového půdorysu,- krytá sedlovou střechou a slouží k bydlení.  Dle pověsti měl Kolovrat mnoho nemanželských dětí, jednu z dcer provdal za kočího a věnoval jí srbický dvůr.

 

Na začátku roku 2008 jsme tento dvůr koupili a po menších úpravách bydlení a postavení ohrad pro koně, jsme se v srpnu nastěhovali.

Dnes zde můžete vidět klenuté stáje pro 9 koní, venkovní, pískovou jízdárnu 25x50m , kruhovku a 32 ha luk a pastvin pro koně.