GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společností my je myšlena společnost LFC Academy s.r.o., IČ 09573917, se sídlem Libotyně 5, 384 81 Radhostice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku: C 30328, vedená u Krajského soudu v českých Budějovicích, e-mail: honzablaha@volny.cz, telefon +420 723 984 224.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně informujeme formou aktualit na našich webových stránkách nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Registrace do aplikace

Prostřednictvím registrace do aplikace nám předáváte vaše následující osobní údaje:

·         Jméno a příjmení

·         E-mailová adresa

·         Telefon

·         Adresa

 

Zmíněné osobní údaje používáme výhradně pro účely přihlašování na námi plánované události a pro zakoupení přístupů k výukovým videím. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni Vás přihlásit ani vyřídit objednávku. Osobní údaje nikomu nepředáváme ani je nevyužíváme k jinému účelu. Osobní údaje budeme mít uloženy maximálně 10 let nebo dokud nepožádáte a výmaz údajů.

Pokud se budete chtít přihlásit do některé z námi plánovaných událostí, budeme ještě vyžadovat potvrzení, zda v době konání akce bude či nebude účastník starší 18 let. Tato informace je pro nás důležitá, protože podle ní musíme přizpůsobit průběh události.

Další zpracování

Pokud s námi navážete spolupráci, pak dřív nebo později budeme zpracovávat další vaše osobní informace, a to i mimo webové stránky linefreecollection.cz. Tyto informace budou sloužit k fakturaci, výrobě webových stránek nebo k jakékoli další obchodní spolupráci, na které se domluvíme. Tyto údaje nikdy nikomu nedáváme a ani je nepoužíváme k reklamním účelům. Data si uchováváme po dobu spolupráce a dále po dobu 10 let od zakončení spolupráce, po tuto dobu je máme k dispozici proto, abychom mohli v případné další spolupráce pokračovat tam, kde jsme skončili. Na vaše vyžádání je můžeme kdykoli smazat. Některé osobní údaje můžeme zpracovávat i delší dobu, nařídí-li nám to jiná povinnost nebo zákon.

Cookies

Zpracování cookies přispívá k lepšímu fungování webových stránek. Bez těchto cookies bychom nebyly schopni Vás zaregistrovat a přihlásit.

Zpracovatelé

Poskytovat všechny služby nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů vašich osobních údajů.

Při poskytování služeb nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my v Evropské unii. Na vyžádání (prostřednictvím emailu na info@honzablaha.cz) vám detailní informace o zpracovatelích poskytneme. 

Pomoc při nakládání s osobními údaji a práva subjektu osobních údajů

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

·         Požádat o vysvětlení e-mailem zaslaným na adresu info@honzablaha.cz.

·         Vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@honzablaha.cz.

·         Požadovat e-mailem na adrese info@honzablaha.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.

·         Požádat o výmaz všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.

·         Požádat o poskytnutí všech osobních údajů, které o vám zpracováváme.

·         Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s jakýmkoli dotazem týkající se ochrany osobních údajů.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Během zpracování osobních údajů dbáme na zajištění důvěrnosti a integritu vašich osobních údajů. Naše systémy využívají nejmodernější bezpečnostní algoritmy a jsou pravidelně zálohovány, nicméně v případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme e-mailem.     

Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromě-právní vztahy, vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů, vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 01. 10. 2020.

Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu ubk.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Jaké se dělí cookies

·         Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran.

·         Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.

·         Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

Jaké cookies používáme

Do vašeho prohlížeče můžeme ukládat některé nebo všechny soubory cookie popsané níže. Soubory cookie uložené v prohlížeči můžete zobrazit a spravovat (prohlížeče pro mobilní zařízení tuto možnost nabízet nemusí).

·         Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

·         Google Chrome

·         Mozilla Firefox

·         Microsoft Edge

·         Safari

·         Opera

Znění Cookie Policy k 01. 10. 2020.